Ubezpieczenie domu lub mieszkania – kiedy warto z niego skorzystać?

Dla wielu ubezpieczonych, dom lub mieszkanie to najcenniejsze składniki majątku. Na dzień dzisiejszy, co do zasady, przepisy prawa nie nakładają obowiązku ubezpieczenia nieruchomości. Coraz więcej osób jednak decyduje się na objęcie taką ochroną swojego

Share
Czym jest polisa OC i dlaczego warto ją wykupić?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to jeden z rodzajów ochrony majątkowej świadczonej przez zakłady ubezpieczeń. Zawarcie umowy o polisę OC polega na tym, że w razie wyrządzenia przez ubezpieczonego szkody, ekonomiczną odpowiedzialność za

Share