Czym jest polisa OC i dlaczego warto ją wykupić?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to jeden z rodzajów ochrony majątkowej świadczonej przez zakłady ubezpieczeń. Zawarcie umowy o polisę OC polega na tym, że w razie wyrządzenia przez ubezpieczonego szkody, ekonomiczną odpowiedzialność za

Share